5/3/14

กะเทยไม่เคยนอกใจ - วิด ไฮเปอร์ อาร์ สยาม Love story goes viral

The music video that tells the story of love between a transsexual woman and her best childhood friend, has gone viral on YouTube.

Video musical de una TRANSEXUAL. Hay partes q no me gustan como el masoquismo pero por algo empieza la inclusión social.

เพลงรักป๊อปร็อก ทุกคำชัดเจน ตรงไปตรงมา เป็นความรู้สึกที่ หนุ่มวิด ไฮเปอร์ อาร์ สยาม ขอพูดแทนใจสาวประเภทสองทั่วประเทศทุกๆคน อยากให้เข้าใจดอกไม้ปลอมๆอย่างพวกเธอ ถึงแม้ร่างจะเป็นชาย แต่หัวใจเธอคือผู้หญิงที่ต้องการความรัก ความจริงใจเหมือนคนอื่น หัวใจไม่ปลอมจ๊ะ

There will be people who object to the video's blatant misogynistic underpinnings. We have to realize there is a difference in every societies understanding of transsexualism and how linguistics is a multiplier.

Source empresasgayfriendly.com Thailand -. The video of the love story of a transsexual woman has reached more than 9 million views in just a few weeks .

The story is told through a Thai pop song titled "Transgender woman never lies" , played by Hiper Rsiam Vid . The message of the video is the normalization of gender diversity, but sins in his image and lyrics to show a submissive woman resulting certainly sexist.

The video, lasting 10 minutes, tells the struggle of a boy in love with his best friend in childhood; over time are reunited but one of them is now a gorgeous transsexual woman. They fall in love, but then the conflict arises when the transsexual reality of one of them is revealed.

How did it end this story of true love? (english subtitles)
No comments: